Prijs

Aanpassen factuurbedrag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 januari 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.880,–. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 13 januari 2011. De consument heeft een bedrag van € 2.690,– niet […]

Lees verder

Consument is flauw gevallen in verband met diabetes omdat taxi niet kwam. Consument heeft particuliere taxi genomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een taxirit van Den Haag naar Nootdorp/Den Haag op 1 januari 2009.   De consument heeft op 3 januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij wilden als zes vrienden na de nieuwjaarsviering in […]

Lees verder

Vaste prijs overeengekomen; ondernemer behoeft niet nader te specificeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van materialen en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.560,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 19 december 2009.   […]

Lees verder

Eindafrekening ondernemer niet onjuist.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 29 september 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (met levering van de benodigde materialen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 31.174,23. De werkzaamheden zijn verricht in de […]

Lees verder

Consument heeft niet teveel betaald.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in september 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van [een cv-ketel] met thermostaat tegen de daarvoor door de consument (uiteindelijk) te betalen prijs van € 2.400,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 30 september 2010.   […]

Lees verder

Er is sprake van de prijsvormingsmethode aanneemsom. Er is een overeenkomst van aanneming van werk, waarbij een vast bedrag (aanneemsom) is overeengekomen waarvoor het werk zal worden verricht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 maart 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanleggen van een nieuwe koperen leiding tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.350,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 27 maart 2006.   De consument heeft een bedrag […]

Lees verder

Gefactureerd bedrag niet onredelijk hoog.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 28 november 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (afvoer ontstoppen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 532,50. De werkzaamheden zijn verricht in de periode van 28 november 2006 tot op of […]

Lees verder

Tevoren geen begroting van het werk gemaakt, geen uurprijs afgesproken en geen urenbriefjes door de consument laten tekenen.. Hiervoor is in hoofdzaak de ondernemer verantwoordelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 mei 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitgraven van een voortuin en het aanleggen van straatwerk en een grindvak. De ondernemer heeft de consument daarvoor een bedrag van € 773,50 in rekening gebracht.   De werkzaamheden zijn […]

Lees verder
  • 22 april 2013
  • Groen

Meningsverschil over abonnementskosten; ondernemer niet geslaagd in bewijslast; klacht gegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van een abonnement voor digitale televisie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij een abonnement voor digitale televisie en een sport- en een filmkanaal voor in totaal € 24,90 heeft afgesloten bij […]

Lees verder

Betaling voor nevenaansluiting ziet volgens ondernemer op aanleg/onderhoud daarvan. Deze dienst kan wel worden opgezegd maar levert geen recht op bijzondere restitutie op

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een nevenaansluiting voor radio- en televisiesignalen, waarvoor de consument meent jarenlang voor niets te hebben betaald.   De consument heeft op 1 februari 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik […]

Lees verder
1 5 6 7