2012

Het vragen van een borgstelling of waarborgsom aan consument kan alleen indien ondernemer aannemelijk kan maken dat dit noodzakelijk is; niet vastgesteld.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Voor mijn werk heb ik de afgelopen jaren enige tijd in het buitenland doorgebracht en in deze periode heb ik mijn huis aan derden verhuurd. Ik ben nu weer in Nederland en wil weer van mijn huis gebruik maken. Het bedrijf weigert echter […]

Lees verder

Verschuldigde kosten van het kabelabonnement

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft onder meer de opzegging van het kabelsignaal. De consument heeft een bedrag van € 566,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in mei 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Aanmaningen over gevorderde bedragen die steeds veranderen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de door de consument ontvangen facturen voor de levering van gas en elektriciteit. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Eerst ging het om de voorschot nota voor maart 2007, die wel was betaald. Daarna ging het over […]

Lees verder

Ondernemer mag contante betaling aan de balie van het bedrijf weigeren

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de wijze van betaling: contant of per bank/giro. De consument heeft tot dusverre aan maandelijkse betalingen in totaal een bedrag van € 575,60 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Sedert enige tijd kan […]

Lees verder

Vorderingen uit het verleden

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Het huis, waarin ik woon, is van mijn ex-man. De aansluiting van het gas staat ook op zijn naam. Vanuit de door mij bewoonde woning loopt de gasaansluiting door naar een deel van de woning, dat mijn ex-man verhuurt aan derden. De ondernemer […]

Lees verder

Verzoek om specificatie afgewezen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de wens van de consument dat de ondernemer het voorschotbedrag van 2002 specificeert. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ondanks herhaald verzoek wenst de ondernemer geen specificatie te geven van het maandelijks termijnbedrag in 2002 zoals zij dat wel deed […]

Lees verder

Overdracht automatische incasso

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de ondernemer aan de kabelmaatschappij ### overgedragen machtiging tot incasso van verschuldigde gelden ter zake van de levering van radio- en televisiesignalen via de kabel. De consument heeft op 24 januari 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder

Betaalwijze en kosten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer extra kosten in rekening mag brengen voor het feit dat de consument anders dan per automatische incasso wenst te betalen. De consument heeft in april 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Het geschil vloeit voort uit erfdienstbaarheid, niet uit een overeenkomst

Onderwerp van het geschil Partijen verschillen van mening over de vraag voor wiens rekening het verplaatsen van de hoofdleiding en de aansluitkabel van de elektriciteit ten behoeve van de recreatiewoning van de consument komt. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. De consument stelt dat hij eigenaar is van een […]

Lees verder