Ongegrond

Inschakelen deskundige noodzakelijk om te oordelen over moment toedienen diuretica

Waar gaat de uitspraak over In dit geschil zijn er eerder twee tussenadviezen gewezen. In het eerste tussenadvies is besloten dat een oordeel door een extern deskundige nodig is. In het tweede tussenadvies is besloten dat de zorgaanbieder een beroep mag doen op de geheimhoudingsplicht m.b.t. tot het medisch dossier van de moeder van cliënte. […]

Lees verder

Behandeling van cliënt aantal jaren geleden en de nare gevolgen die de cliënt daarvan nog steeds ondervindt. Geen imagoschade door toedoen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Bewaartermijn van dossiers op grond van het dossierbeleid van de zorgaanbieder is vijf jaar na afloop van de zorg. behandeling is meer dan vijf jaar geleden afgerond. Het dossier is inmiddels vernietigd. Gegrondheid van de klacht is daarom niet meer vast te stellen. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], […]

Lees verder

Ziekenhuis schoot niet tekort in de behandeling

Waar gaat de uitspraak over De KNO-arts is niet verplicht om te rapporteren aan artsen nu deze niet de verwijzende artsen zijn. Klaagster heeft zelf ingestemd met second opinion door arts uit hetzelfde ziekenhuis. Er heeft een begrijpelijke diagnose plaatsgevonden. Voor de Commissie is niet na te gaan of bejegening heeft plaatsgevonden zoals door klaagster […]

Lees verder

Operatie en chirurgische handelingen zijn medisch zorgvuldig uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over Operatie en chirurgische handelingen zijn medisch zorgvuldig uitgevoerd. Operatie is uitgevoerd zoals hij was bedoeld en geëigende techniek is toegepast voor dit soort operaties. Niet aannemelijk geworden dat arts operatie heeft onderschat en klaagster onvoldoende is geïnformeerd over mogelijke risico’s en gevolgen van de operatie. Verband tussen operatie en arbeidsongeschiktheid […]

Lees verder

Consument heeft abonnement bij ondernemer, wil vertragingsschade op traject van andere vervoerder

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een abonnement voor vrij reizen bij de ondernemer en vraagt tweemaal vergoeding vanwege opgelopen vertraging op een bepaald traject. De ondernemer wil de vergoeding niet betalen, omdat de vervoerder op dit traject niet de ondernemer is en de consument een abonnement heeft bij de ondernemer. De ondernemer […]

Lees verder

Vertragingsschade levert niet meteen vergoeding voor consument op

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over vertragingsschade. Door vertraging miste de consument zijn aansluiting in Brussel om naar Lille te komen. In de opvolgende trein werd de consument niet toegelaten met zijn treinkaartje, waardoor hij om heeft moeten reizen en in totaal twee uur vertraging heeft opgelopen. De ondernemer weigert een vergoeding […]

Lees verder