Non conformiteit

Vlucht gemist door wachtrij luchthaven

Waar gaat de uitspraak over? Door de enorme wachtrij op de luchthaven heeft de consument de vlucht gemist. Hierdoor kon de consument pas een dag later vertrekken en heeft hij kosten moeten maken, zoals overnachting bij de luchthaven en boodschappen. De consument heeft tevens een claim bij de luchthaven ingediend, maar daarover moet op het […]

Lees verder
  • 7 november 2022
  • Reizen

Eiseres dient volledige factuur te voldoen

Waar gaat de uitspraak over? Eiseres heeft een bedrijfspand aangeschaft en de notaris gevraagd de koop en de overdracht te verzorgen. Eiseres klaagt erover dat de opgemaakte akte foutieve aannamen bevat. Eiseres is van mening dat de eindafrekening te hoog is in vergelijking met de geleverde diensten. De notaris handhaaft de factuur. De uren die […]

Lees verder

Consument bestelde op basis van informatie ondernemer het verkeerde formaat gordijn

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een rolgordijn en drie vouwgordijnen van de ondernemer. De consument klaagt over de informatie die de ondernemer heeft verschaft omtrent de hoogte van het gordijnpakket in opgetrokken toestand. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst, voor zover deze ziet op de vouwgordijnen nadat de ondernemer heeft geweigerd […]

Lees verder

Ondernemer moet ondeugdelijke smartphone na meerdere reparaties vervangen

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een smartphone bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat het toestel twee keer binnen de garantietermijn en één keer buiten de garantietermijn hetzelfde defect vertoont. Volgens de consument is er sprake van een ondeugdelijk product. De consument verlangt kosteloos herstel van het toestel. De ondernemer schrijft […]

Lees verder

Partijen treffen een schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van plak-PVC op de eerste en tweede verdieping. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost moet worden. Dit […]

Lees verder

Navigatiescherm na vervanging defect, ondernemer schoot tekort in de nakoming

Waar ging de uitspraak over? De consument kocht een auto bij de ondernemer. Het navigatiescherm bleek defect te zijn. Op verzoek van de consument heeft de ondernemer het navigatiescherm kosteloos vervangen. Volgens de consument is het vervangen scherm echter een gebruikt scherm dat tevens gebreken vertoonde. De consument verlangt nogmaals vervanging van het defecte scherm. […]

Lees verder

Bekende motorproblemen veroorzaken schade auto

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een auto van de ondernemer. De auto had bekende problemen aan de motor. De ondernemer stelt dat de schade door de consument is veroorzaakt. De schade is immers een gevolg van onvoldoende smering. Tevens is uit het logboek van het voertuig gebleken dat de consument twee keer […]

Lees verder