Opdracht

Voorbereidingswerkzaamheden voorafgaand aan het eerste gesprek mogen in rekening worden gebracht ook al wordt het gehanteerde uurtarief eerst bij het intakegesprek bekend gemaakt.

1. Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het door beide partijen ondertekende intakeformulier waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en / of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage […]

Lees verder

Opdracht tot dienstverlening verstrekt, geen oriënterend/ vrijblijvend gesprek.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het door beide partijen ondertekende opdrachtformulier van 12 maart 2008, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door […]

Lees verder

Vaste prijsafspraak, advocaat stuurt hogere declaratie.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie […]

Lees verder

Prijsafspraak/ afspraak aantal besteedbare uren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie van de advocaat.   De cliënte heeft de declaratie van de advocaat tot een bedrag van € 1.816,14 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie […]

Lees verder

Zowel BV als privé persoon tekenen opdracht.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomsten en het intakeformulier, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage […]

Lees verder

Geen risico geschetst; zinloze procedure

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake een arbeidsgeschil van de cliënt en de gevorderde schadevergoeding door de cliënt.   Standpunt van de cliënt   Het standpunt van de cliënt luidt in hoofdzaak als volgt.   De cliënt is met de advocaat een overeenkomst tot […]

Lees verder

Advocaat heeft niet gereageerd op voorwaarden van cliënt bij aanvang van de opdracht. Risico dat bij cliënt indruk is ontstaan dat deze voorwaarden waren aanvaard daarom voor rekening van advocaat

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft (de hoogte van) de onbetaalde declaratie van de advocaat voor zijn bijstand in een arbeidsgeschil van de cliënt met zijn werkgever.   De advocaat heeft de openstaande declaratie ter incasso voorgelegd aan de commissie. De cliënt heeft de declaratie aan de advocaat ter grootte van € 7.234,84 […]

Lees verder

Makelaar heeft de opdracht teruggegeven zonder dat daarvoor een gewichtige reden aanwezig was. Consument is daarom geen kosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gevolgen van het teruggeven van een opdracht tot bemiddeling bij verkoop.   De consument heeft een bedrag van € 417,40 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in december 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]

Lees verder

Overbruggingsverhuur. Voornemen om woning (tijdelijk) te verhuren is in dit geval geen reden om intrekkingsnota aan makelaar te betalen.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de tussen partijen op 9 februari 2012 tot stand gekomen 0pdracht tot bemiddeling bij verkoop van de aan consument toebehorende woning. In artikel 4 is onder andere vermeld dat bij verhuur de verkoop beëindigd zal worden en dat dan de consument aan de ondernemer een bedrag van € 750,– verschuldigd wordt. […]

Lees verder