Schadevergoeding

Onderlinge verhouding tussen partijen verstoord; financiële vergoeding

Deskundigenrapport De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens haar rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De krassen in de vloer op de eerste etage zijn veroorzaakt door de wieltjes van een stofzuiger. De stofzuiger van de consument heeft harde plastic wieltjes waarin kleine zandkorrels ingedrukt zitten. Deze hebben de krassen […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Herstel door ondernemer behoort niet meer tot mogelijkheden. Commissie oordeelt dat consument vergoeding toekomt om vloer te kunnen laten vervangen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 juni 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van een natuurgrindvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.499,–. De levering vond plaats op of omstreeks 15 juli 2011.   Het geschil betreft de vraag […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Herstel geen optie nu gevaar voor opnieuw ontstaan klacht groot is; schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een badmeubel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.200,–. De levering vond plaats op of omstreeks 25 juni 2008. De consument heeft op 1 november 2009 de klacht voorgelegd […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Ondernemer dient consument vergoeding te betalen voor schade die consument lijdt door gebreken in geleverde keuken.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 28 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken, [merk en type] en met bijbehorende apparatuur en een bijkeuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 24.608,–.. De levering vond plaats […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Niet aangetoond dat door ondernemer veroorzaakte schade hem niet kan worden toegerekend. Ondernemer verplicht schade aan consument te vergoeden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leggen en leveren van een PVC-vloer (hierna te noemen: de vloer) tegen de daarvoor (volgens de consument ter zitting) te toe rekenen prijs van € 4.450,60. De levering vond plaats […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Ernstig verstoorde verhouding tussen partijen. Consument krijgt vergoeding voor schade die consument heeft gelden door de gebreken in de geleverde keuken.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 28 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken, [merk en type] en met bijbehorende apparatuur en een bijkeuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 24.608,–.. De levering vond plaats […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Kosteloze levering blad staat niet in verhouding tot het aan de ondernemer te maken verwijt; consument komt financiële compensatie toe.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 oktober 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.000,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Gevolgschade ten gevolg van installatie; schadevergoeding door ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 april 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 46.900,–, exclusief € 3.185,– aan installatiekosten. De levering vond […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Ondernemer gehouden tot vergoeding aan consument.

Onderwerp van het geschil Voor zover hier van belang vloeit het geschil voort uit in oktober 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het bezorgen en leveren van met name banken, tafels, kasten, stoelen, schilderijen en dressoirs (hierna te noemen: de meubels) tegen een daarvoor door de consument te […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Ondernemer dient de gelegenheid te krijgen de gebreken op te lossen. In dit geval acht de commissie een vergoeding voor consument om de klachten door een derde te laten oplossen redelijk en billijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 oktober 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.500,– met € 230,– aan bijkomende kosten. De overeenkomst […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen