Schadevergoeding

Causaal verband tussen schade en kosten ter vaststelling schade, zoals takel kosten en vervangend vervoer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 oktober 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.950,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 6 oktober 2007.   De consument heeft […]

Lees verder

Gevolgschade ten gevolge van te late levering door ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 15 april 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.416,–.   De consument heeft in mei 2009 zijn klacht voorgelegd aan […]

Lees verder

De ondernemer had de gelegenheid dienen te krijgen om de eventuele gebreken zelf te herstellen (art. 7:759 BW)

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in oktober/november 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van materialen en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (renovatie badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ongeveer € 8.000,– (inclusief meermerk). De overeenkomst is uitgevoerd in december 2011. […]

Lees verder

Geen recht op schadevergoeding nu aannemer niet in gelegenheid is gesteld gebreken te verhelpen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit twee in december 1999 en februari 2000 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, het bouwen van een muur en het verrichten van stucwerk in de woning van de consument, waarvoor de ondernemer de consument in totaal ƒ 4.879,27 […]

Lees verder

Geen vergoeding voor gevolgschade

Deskundigenrapport De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Door mij is informatie ingewonnen bij [een riooltechnisch bedrijf]. Deze gaf het volgende aan: het verticale deel van de afvoer kan niet worden onderzocht met behulp van een door de buis rijdende camera. De doorsnede van […]

Lees verder

Immateriële schade onvoldoende onderbouwd; geen vergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een verhuizing van [de woonplaats] naar [het buitenland].   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is sprake van verhuizing en opslag. De spullen zijn op 17 augustus 2009 afgeleverd op mijn adres in [het buitenland]. Opslag van 25 augustus 2008 tot […]

Lees verder

Schadevergoeding in plaats van herstel

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 maart 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een c.v.-installatie, het aanleggen van een badkamer en het uitvoeren van werkzaamheden in de woonkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van […]

Lees verder

Geen schadevergoeding. Ondernemer is niet in gebreke gesteld en is niet in verzuim.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 oktober 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (herinrichten badkamer en douche conform offerte van 5 oktober 2008) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.717,–. De oplevering van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden op […]

Lees verder

Schade aan eenzitsbank; herstelkosten in vergoeding meegenomen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 25 november 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.627,50. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 17 en 18 december 2009.   Standpunt […]

Lees verder

Vergoeding ter hoogte van herstel

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 18 november 1998 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitbouwen van een hal met bijlevering van de benodigde materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 7.985. Het werk is op 24 juni 1999 opgeleverd. De consument […]

Lees verder