2012

Mondeling overeengekomen meerwerk; consument niet geprotesteerd bij aanvang werkzaamheden. Stilzwijgende instemming consument daarmee opdracht verstrekt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer gestuurde (eind)afrekening voor werkzaamheden aan het appartement van de consument.   Van het totale factuurbedrag heeft de consument een bedrag van € 5.956,37 onbetaald gelaten. De consument heeft dit bedrag bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument (kort samengevat)   Voor […]

Lees verder

Vlekken op doek als gevolg van omgevingsfactoren. Onjuist geïnformeerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 maart 2010 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot onder andere het vervangen van het doek en de knikarm van het zonnescherm van de consument. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 30 augustus 2010.   Standpunt van de consument   […]

Lees verder

Non-conform product; de verkoper moet de kosten van verwijdering en installatie van het vervangende product vergoeden, ook als installatie niet bij de oorspronkelijke verkoop was overeengekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 december 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van witte wandtegels (20×25, type Nilo travertin) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 619,60. De levering vond plaats op of omstreeks […]

Lees verder

Schending privacy en directe ontruiming standplaats.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het verstrekken aan derden van onjuiste en privacygevoelige informatie aan derden en ontzegging van de toegang tot de camping met onmiddellijke ingang zonder de daarvoor voorgeschreven procedure te volgen. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De informatie betrof mijn financiële […]

Lees verder

Niet tijdig opzeggen van de overeenkomst, maar niet redelijk om onder de gegeven omstandigheden van de consument nog een vol jaar jaargeld te verlangen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de opzegging van de standplaatsovereenkomst. Feiten Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken – voor zover thans van belang – het volgende vast: a. De consument heeft de ondernemer in februari 2011 verteld dat hij en zijn vrouw de stacaravan gingen verkopen wegens […]

Lees verder

Iinformatie door ondernemer inzake wijze waarop voorstrijkmiddel moet worden aangebracht is onvoldoende.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 25 oktober 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een grote hoeveelheid doe-het-zelf artikelen – waaronder voor zover hier van belang: drie potten voorstrijkmiddel “zonder korrel” – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs […]

Lees verder

Partijen hadden afgesproken frequenter contact te hebben. De ondernemer hield zich daar later niet meer aan, maar dat rechtvaardigt nog niet het zonder laatste waarschuwing beëindigen van de opdracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument de in rekening gebrachte courtage verschuldigd is aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In mei 2009 is de opdracht mondeling aan de ondernemer gegeven en daarna schriftelijk vastgelegd. In het najaar van […]

Lees verder

Uit vonnis rechtbank volgt dat beide ex-echtgenoten opdracht moeten geven aan makelaar. Consument stelt dat hij geen opdracht heeft gegeven aan de makelaar. Klacht kan daarom niet worden behandeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het verwijt van de consument dat hij geen contact kan krijgen met de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De rechtbank Groningen heeft op 15 februari 2011 vonnis gewezen in de echtscheidingszaak tussen mij en mijn ex vrouw waarin […]

Lees verder