2022

Recht op vergoeding vervolgbehandelingen na pigmentatie door peeling behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Consument heeft een peeling behandeling ondergaan bij ondernemer. Consument had na haar behandeling schaafwonden op haar gezicht gekregen en stelt dat er na anderhalf jaar nog vlekken op de plekken van de schaafwonden zitten. Consument schat de kosten van verdere behandelingen op ongeveer € 1250,–. Ondernemer stelt dat de betreffende […]

Lees verder

Niet doorlopen van interne klachtenprocedure ondernemer heeft hier tot niet-ontvankelijkheid geleid

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een valincident van de dochter van consument op de opvanglocatie waarna de plaatsingsovereenkomst door de consument is opgezegd, omdat hij gelet op handelen van de ondernemer geen vertrouwen meer in de ondernemer heeft. De ondernemer beroept zich erop dat de consument de klacht niet eerst bij de […]

Lees verder

Consument klaagt over het functioneren van zijn elektrische fiets

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil klaagt de consument over het functioneren van het E-Bike systeem dat door de ondernemer op zijn bestaande racefiets is gemonteerd. De ondernemer geeft toe dat consument inderdaad problemen heeft gehad met het product. Deze problemen zijn volgens de ondernemer echter onder de garantie opgelost. De commissie […]

Lees verder

Recht op schadevergoeding door pigmentvlekken en kleine littekens als gevolg van behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Consument stelt na de behandeling van ondernemer letsel aan haar gezicht overgehouden te hebben. Consument verlangt vergoeding van de kosten van de herstelbehandelingen, alsmede een schadevergoeding voor de blijvende littekens. Ondernemer erkent geen schuld en stelt niet aansprakelijk te zijn voor later ontstane hyperpigmentatie bij consument na behandeling. De deskundige […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft dochter van klaagster op verantwoorde wijze begeleid in overbruggingsfase

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster liep bij zorgaanbieder om de wachttijd tot gespecialiseerde tweedelijnszorg te overbruggen. Klaagster kon zich niet goed vinden in de inhoud van het behandelplan en van het evaluatieverslag. Klaagster heeft een klacht ingediend bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen, maar de klachtenprocedure is niet naar tevredenheid van […]

Lees verder

Commissie bevoegd om te oordelen over de wijze van bloedafname. Afspraken daarvoor kunnen ook via de vaste telefoon worden gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt klaagt over de wijze waarop hij zich bij de zorgaanbieder dient aan te melden voor een bloedafname. Hij kan niet met een vaste telefoon een afspraak maken. De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat de commissie niet bevoegd is om over de klacht te oordelen aangezien deze niet ziet op de […]

Lees verder

Geen nieuwe feiten of omstandigheden na de procedure bij het Tuchtcollege. Commissie komt tot zelfde oordeel.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft een darmoperatie gehad waaraan ze ernstige klachten heeft overgehouden. Volgens haar is zij niet geïnformeerd over de operatie, mogelijke complicaties en alternatieven. Ze houdt de zorgaanbieder daarvoor verantwoordelijk. De interne klachtencommissie acht zij niet onafhankelijk. De zorgaanbieder verwijst naar een uitspraak van het regionaal tuchtcollege waarin is aangegeven […]

Lees verder

Commissie onbevoegd te oordelen over de uitvoering door de zorgaanbieder van het overheidsbeleid rondom de Covidmaatregelen en -adviezen.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt beklaagt zich erover dat de zorgaanbieder het advies geeft aan patiënten om tot vaccinatie tegen Covid over te gaan. Volgens de zorgaanbieder klaagt cliënt continu hierover. Er zijn meerdere klachten in behandeling bij de zorgaanbieder, bij Tuchtcolleges en bij deze commissie. De zorgaanbieder heeft het landelijk Covidbeleid gevolgd. Met […]

Lees verder