SGB

Tariefwijziging niet in overeenstemming met algemene voorwaarden ivm onjuist publicatie; gewijzigde voorwaarden kunnen niet aan klager worden tegengeworpen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door het bedrijf op de jaarafrekening van 19 september 2010 in rekening gebrachte kosten voor het verbruik van water. De afnemer heeft een bedrag van € 160,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De afnemer heeft op 6 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt […]

Lees verder

Aansluitkosten in redelijke verhouding staan tot het standaard tarief; kosten onredelijk nu deze 600% hoger zijn dan het standaardtarief, matiging kosten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door het bedrijf aan de klager in rekening gebrachte kosten voor de aansluiting van een kantoorpand aan de [adres] te [woonplaats] op het drinkwaterleidingnet. De klager heeft op 6 juli 2010 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van de klager Het standpunt van de klager luidt […]

Lees verder
1 14 15 16