SGB

Over prijs zou nog nader overleg gevoerd worden indien cliënt in het ongelijk zou worden gesteld. Declaratie zou gemodereerd worden.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het inschrijfformulier van 18 december 2008, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna […]

Lees verder

Afspraak dat de advocaatkosten verdeeld zouden worden over meerdere cliënten met dezelfde klacht.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de toepasselijke algemene voorwaarden van de advocaat waarnaar wordt verwezen in de door [naam advocaat]. d.d. 23 april 2010 gestuurde opdrachtbevestiging, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of […]

Lees verder

Toewijzen handelsrente beide partijen handelende in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het door partijen getekende Intakeformulier/opdrachtbevestiging Bedrijven d.d. 24 februari 2010 waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door […]

Lees verder

Algemene voorwaarden niet ter hand gesteld en tussentijds tariefwijziging.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage 1. De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie). Aldus is voldaan […]

Lees verder

Vernietigbaarheid algemene voorwaarden.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage 1. De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie). Aldus is voldaan […]

Lees verder

Cliënt heeft recht om te klagen over de declaratie niet verwerkt. Niet buitenproportioneel gedeclareerd.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de opdrachtbevestiging van 11 januari 2010, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna […]

Lees verder

Geen opdrachtbevestiging. Niet komen vast te staan dat arbitrage is overeengekomen. Commissie niet bevoegd.

Standpunt eiseres ten aanzien van de bevoegdheid van de commissie Voor het standpunt van eiseres verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van eiseres op het volgende neer.   [De gemachtigde van verweerster] had namens verweerster contact opgenomen met [de advocaat] bij eiseres, met het verzoek of hij voor […]

Lees verder

Advocaat heeft dekking polis niet ondertekend, klacht over declaratie zijn niet tardief. Advocaat had alertheid aan de dag moeten leggen, declaratie niet in verhouding.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende akte van compromis, gedateerd 24 augustus 2010, waarbij partijen zich voor de beslechting van hun geschil ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening onderwerpen aan arbitrage door de […]

Lees verder

Geen wettelijke rente, matigen buitengerechtelijke kosten.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiter berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende doorlopende opdrachtbevestiging, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de […]

Lees verder

Geen proceskosten veroordeling vanwege ontbreken onderbouwing.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage Eiseres stelt bij brief van 18 mei 2011 aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie) dat zij een declaratiegeschil aan de commissie wenst voor te leggen en dat de bevoegdheid van de commissie volgt uit de met de cliënte overeengekomen algemene voorwaarden die als bijlage zijn verzonden bij de […]

Lees verder