SGB

Terugbetaling waarborgsom; rekening is vervallen wordt niet ondersteund door creditfactuur; dat klager betalingsbewijs na 7 jaar niet meer heeft, doet hier niet aan af

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op teruggave van een borgsom.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2000 moesten wij om energie geleverd te krijgen aan het bedrijf een waarborgsom van fl. 1.000,– voldoen. Dit blijkt uit de factuur van 6 november 2000. […]

Lees verder

Tariefstelling na verlenging overeenkomst; een prijsaanpassing mocht plaatsvinden tussen partijen. De precieze opbouw van het tarief hoeft niet kenbaar gemaakt te worden vanuit commercieel oogpunt

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de tariefstelling na verlenging van een leveringsovereenkomst. De klager heeft de klacht in oktober 2008 aan het bedrijf voorgelegd. Een bedrag van € 17.486,81 is door de klager onbetaald gebleven en in depot gestort.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak – gemotiveerd – […]

Lees verder

Gemanipuleerde meter; welke hoeveelheden feitelijk zijn geleverd en voor welk prijskaartje; herberekening is adequaat

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de herberekening van energieverbruiken.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij gaan niet akkoord met de constatering dat vanaf 2005 met de elektriciteitaansluiting op de [straatnaam] fraude is gepleegd.   1. Op 26 april 2006 […]

Lees verder

Tariefstelling met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden die goedkeuring hebben verkregen kan de commissie niet oordelen

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de kosten van verwijdering van een elektrische aansluiting.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In het kort behelst ons bezwaar: 1. Onduidelijke voorlichting in het aanvragen van verwijdering van aansluiting elektra. 2. Onduidelijke verwijzing naar kosten […]

Lees verder

Verbroken zegels gevolg vervanging meter, risicosfeer klager

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op vermeende fraude.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 13 mei 2009 heeft Stedin op verzoek van de politie het pand aan de [straatnaam] [huisnummer en toevoeging] [woonplaats] bezocht vanwege vermoedelijke onregelmatigheden aan de […]

Lees verder

Nachttelwerk meter defect: controle meter niet meer mogelijk waardoor de werking van de meter geen rol kan spelen bij het vaststellen van de vraag of het juiste verbruik in rekening is gebracht

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekeningen elektriciteit 2004 tot en met 2009.   Klager heeft op 16 juni 2009 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De opgestelde jaarrekeningen van 2004 tot en met 2007 […]

Lees verder

Problemen na de meter = probleem binneninstallatie hiervoor zijn de energiemaatschappijen niet aansprakelijk; uit ijking blijkt goed functionerende meter

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de levering van gas en elektriciteit.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Het verbruik van stroom is onverklaarbaar hoog in de zaak: [naam leverancier] erkent dit. Persoonlijk het verbruik van de apparatuur bijgehouden. Hieruit […]

Lees verder

Energieafname zonder contract leverancier; tijdige facturering kwam klager in aanmerking voor subsidie, te laat gefactureerd, wegens redelijkheid en billijk wordt klager niets in rekening gebracht

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de afrekening van een bouwaansluiting.   De klager heeft een bedrag van € 2.600,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   1. Essent heeft een bouwstroomkast geplaatst en vanaf 12 […]

Lees verder

Schade na onderbreking levering; overmacht aangenomen, onderbreking van stroomlevering ligt niet in gebrek van het eigen netwerk of anderszins in de risicosfeer van de energiemaatschappij

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade na onderbreking van levering.   De klager heeft de klacht op 25 maart 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld dat het bedrijf zijn schade dient te vergoeden, die is ontstaan door onderbreking van stroomlevering. Daardoor […]

Lees verder