SGB

Geen proceskosten veroordeling vanwege ontbreken onderbouwing.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage Eiseres stelt bij brief van 18 mei 2011 aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie) dat zij een declaratiegeschil aan de commissie wenst voor te leggen en dat de bevoegdheid van de commissie volgt uit de met de cliënte overeengekomen algemene voorwaarden die als bijlage zijn verzonden bij de […]

Lees verder

Klager is door nadere facturering benadeeld, gevolg schadevergoeding voor gelden nadeel + geleden ongemak en ergernis; klager recht op schadevergoeding om misslag ondernemer te laten herstellen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft betaling van energieverbruik.   De klager heeft de klacht op 19 juli 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Een bedrag van € 3.082,21 is door de klager in depot gestort.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld dat het bedrijf hem onverwacht […]

Lees verder

Verstrekte overzichten zijn voldoende en klager heeft geen argumenten naar voren gebracht die nopen tot twijfel hieraan, schadevergoeding wegens wijze van facturering en gebrek aan toelichting

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van het bedrijf op klager met betrekking tot het door het bedrijf aan klager in rekening gebrachte bedrag ad € 2.752,11 voor het verbruik van gas en elektriciteit (eindnota).   Klager stelt dat de klacht in juli 2007 is ontstaan en dat hij de klacht […]

Lees verder

Hoge eindafrekening; klager stelt dat verbruik niet zo hoog is; juistheid van feiten en omstandigheden is niet in twijfel getrokken door de energiemaatschappij en handelt conform aanbod

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van het bedrijf op klager met betrekking tot het door het bedrijf op 1 juni 2010 aan klager in rekening gebrachte bedrag ad € 4.778,99 voor het verbruik van gas (eindafrekening).   Klager heeft de klacht op 4 juni 2010 aan het bedrijf kenbaar gemaakt. […]

Lees verder

Klager betalen voor genoten verbruik, verjaring is vijf jaar. Energiemaatschappij heeft fouten gemaakt en communicatie laat te wensen, toekenning schadevergoeding wegens redelijkheid en billijkheid

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekeningen gas 2006 tot en met 2009.   De consument heeft een bedrag van € 12.270,24 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2009 vindt ineens een […]

Lees verder

Klager heeft niet bij aanvang contract meterstanden doorgegeven; Klager had energiemaatschappij moeten attenderen dat hij geen meterstandenkaart had ontvangen

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening gas en elektriciteit 2009.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben het niet eens met de rekening. De rekening is zo hoog, omdat niet is uitgegaan van werkelijke standen bij aangaan […]

Lees verder

Navordering, onduidelijk of het waterverbruik van de bovenwoningen geregistreerd is op de meter van klager, gemiddelde verbruik komt niet overeen met totale gebruik van de meter, correctie nota

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het door het bedrijf op de afrekening van 22 november 2008 in rekening gebrachte verbruik van water.   De afnemer heeft in november 2008 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.   Standpunt van de afnemer   Het standpunt van de afnemer luidt in hoofdzaak als volgt.   […]

Lees verder

Schade door gaslekkage; lekkende klep maakt deel uit van binneninstallatie; defecten aan de binneninstallatie vallen onder de risicosfeer van de afnemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade door gaslekkage.   De klager heeft de klacht op 14 juli 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld en onderbouwd dat het bedrijf weigert een verzoek tot matiging van een exorbitant hoge gasrekening te honoreren. De […]

Lees verder

Pseudo-energiebelasting, niet meer dan anders principe

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een aanvraag tot restitutie van pseudo-energiebelasting.   De klager heeft de klacht op 10 juni 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld en onderbouwd dat het bedrijf weigert om een aantal verzoeken tot restitutie van pseudo-energiebelasting te […]

Lees verder