Arbitraal Vonnis

Overeenkomst tussen partijen niet duidelijk; deskundige onderzoekt

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. De ondernemer heeft werkzaamheden voor consument verricht en installaties gemonteerd. Partijen zijn na afloop niet met elkaar eens over de volgende punten: het naar behoren functioneren van de installaties, of consument voor één of twee installaties heeft betaald en wat er is afgesproken […]

Lees verder

Financiële gevolgen duidelijk vermeld in opdrachtbevestiging

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat om een overeenkomst van opdracht voor juridisch advies. De eiser is een advocaat en verweerster is een cliënt. De overeenkomst is samen met de algemene voorwaarden per mail naar verweerster gestuurd. Eiser heeft werkzaamheden verricht en na afloop een factuur opgestuurd naar verweerster. De factuur is niet […]

Lees verder

Consument moet bankgarantie vrijgeven na goed en deugdelijk herstel van ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer zou een huis met gebreken opgeleverd hebben aan consument. Daarom wil consument een schadevergoeding van de ondernemer en de laatste 5% van de koop-/aannemingssom niet betalen. Voor deze zaak zijn twee deskundigen ingeschakeld die een rapport hebben opgeleverd […]

Lees verder

Verwarmingsinstallatie moet hersteld worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de verwarmingsinstallatie in de woning. De beoogde temperatuur wordt niet behaald in meerdere kamers. De consument vordert herstel. De ondernemer voert aan dat de installateur meerdere malen langs is gekomen en dat de ondernemer een oplossing heeft aangeboden, waarvan de consument geen gebruik heeft gemaakt. De […]

Lees verder

Geen extra kosten voor werkzaamheden op basis van toevoeging

Waar gaat de uitspraak over? De eiser heeft een zaak voor verweerster behandeld op basis van een toevoeging. De eigen bijdrage is echter niet betaald. De verweerster geeft aan dat zij geen afspraken hebben gemaakt over een extra vergoeding. Omdat de zaak op basis van toevoeging werd behandeld, ging de verweerster ervan uit dat zij […]

Lees verder

Bij uitvoering van opdracht is sprake van inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst van opdracht. De eiser heeft werkzaamheden voor verweerder verricht en hiervoor declaraties verzonden ter waarde van € 4.035,50. Verweerder heeft een betaling gedaan, maar liet daarna niets van zich horen. Vervolgens is een betalingsregeling getroffen, maar verweerder is deze niet nagekomen. Er staat […]

Lees verder

Onbetaalde facturen moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat vordert betaling van de onbetaalde facturen van de cliënt. De cliënt heeft geen verweer gevoerd. De commissie stelt vast dat de advocaat aan alle vereisten heeft voldaan die uit jurisprudentie voortvloeien. De vordering wordt toegewezen. De uitspraak Ondergetekende: mr. N. Schaar te Bussum, die in het onderhavige geschil […]

Lees verder

Consument accepteert schadevergoeding niet

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over verkeerd uitgevoerde werkzaamheden die de ondernemer verricht zou hebben. De consument wil een schadevergoeding van € 2.000,– en dat de ondernemer aansprakelijk gesteld wordt voor toekomstige gevolgen van de meetfout. De meetfout heeft ervoor gezorgd dat het peil van de woning te laag is aangebracht. Deze […]

Lees verder