Prijs

Een brug te laag

Waar gaat de uitspraak over Op de route naar de nieuwe woning van de consument blijkt een brug te zijn die lager is dan de 4 meter, waarmee de ondernemer rekening had gehouden. In geschil is wie de meerkosten moet betalen voor het overladen van de verhuisgoederen naar lagere verhuiswagens. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Bij een budgetpolis moet cliënt zelf nagaan of ziekenhuis contract heeft met zorgverzekeraar

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft een hersteloperatie aan zijn schouder ondergaan waarvoor het ziekenhuis hem een bedrag van € 1.890,– in rekening heeft gebracht, omdat de zorgverzekeraar dit bedrag niet wil vergoeden. Dit omdat het ziekenhuis met deze zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten. Het ziekenhuis geeft aan dat op haar website alle informatie […]

Lees verder

Ook al is het geen informatie per locatie, de argumenten van de ondernemer over tariefstijging voldoende

Waar gaat de uitspraak over? De oudercommissie van de kinderopvangorganisatie dient een klacht in omdat de ondernemer het advies over een tariefswijziging niet heeft opgevolgd. Samenvatting uitspraak De ondernemer vraagt de oudercommissie om advies over een tariefsverhoging met 4,48%. De oudercommissie stelde de ondernemer daarop vragen ter verduidelijking van de verhoging. De ondernemer gaf wel […]

Lees verder

Oudercommissie moet overleggen met ondernemer en vragen om specifieke informatie over tariefswijziging

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer wilde het tarief verhogen terwijl de oudercommissie hierover negatief adviseerde. De ondernemer volgde het advies niet op en verhoogde het tarief. De oudercommissie stelt dat zij van de ondernemer niet voldoende informatie heeft ontvangen om de tariefsverhoging te kunnen beoordelen en wil dat de tariefsverhoging wordt teruggedraaid. De […]

Lees verder

Niet nakomen levering na overeenkomst tot koop van fiets

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of tussen partijen een koopovereenkomst is tot stand gekomen waarbij de ondernemer zich heeft verlicht tot het leveren van een nieuwe fiets van het merk [merknaam], tegen een door de consument te betalen prijs van € 574,–. De consument heeft op 12 september 2018 de klacht […]

Lees verder

Bovengemiddelde tariefverhoging mag (nog) niet worden doorgevoerd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de oudercommissie heeft de ondernemer haar niet voldoende noodzakelijke informatie verstrekt met betrekking tot het voornemen om een bovengemiddelde tariefverhoging door te voeren. De oudercommissie adviseert negatief over deze tariefverhoging maar de ondernemer wil het negatieve advies naast zich neerleggen. De oudercommissie beklaagt zich er bij de Geschillencommissie over […]

Lees verder

ondernemer gebonden aan offerte ondanks gedeeltelijke ontbinding

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 juli 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de aanleg van een tuin met bij levering van materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 15.312,55 inclusief B.T.W. Nadien is het contract […]

Lees verder
  • 25 februari 2019
  • Groen

consument had kunnen weten dat het meerwerk hoger zou zijn dan aangegeven. ondernemer had consument daar meer van op de hoogte moeten brengen. klacht deels gegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 april 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van schilderwerk tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.036,80. Vanwege extra uit te voeren werkzaamheden heeft de ondernemer daarboven nog een […]

Lees verder

Consument laat op oneigenlijke gronden de betaling van de factuur achterwege

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 oktober 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden. De werkzaamheden zijn verricht in de daarop volgende 12 maanden. De consument heeft een bedrag van € 2.600,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. […]

Lees verder