SGB

Geen proceskosten veroordeling vanwege ontbreken onderbouwing.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage Eiseres stelt bij brief van 18 mei 2011 aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie) dat zij een declaratiegeschil aan de commissie wenst voor te leggen en dat de bevoegdheid van de commissie volgt uit de met de cliënte overeengekomen algemene voorwaarden die als bijlage zijn verzonden bij de […]

Lees verder

Geen kosten veroordeling ten uitvoerlegging vonnis, kosten niet gespecificeerd.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiter berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de opdrachtbevestiging van 11 maart 2011, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna […]

Lees verder

Zowel BV als privé persoon tekenen opdracht.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage 1. De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomsten en het intakeformulier, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage […]

Lees verder

Geen kosten veroordeling ten uitvoerlegging, wel gespecificeerd.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiter berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door cliënt ondertekende opdrachtbevestiging van 10 oktober 2011, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de […]

Lees verder

Geen kosten veroordeling op grond van op grond van onrechtmatige daad, stalking en discriminatie.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiter berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende algemene voorwaarden, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de […]

Lees verder

Over prijs zou nog nader overleg gevoerd worden indien cliënt in het ongelijk zou worden gesteld. Declaratie zou gemodereerd worden.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het inschrijfformulier van 18 december 2008, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna […]

Lees verder

Afspraak dat de advocaatkosten verdeeld zouden worden over meerdere cliënten met dezelfde klacht.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de toepasselijke algemene voorwaarden van de advocaat waarnaar wordt verwezen in de door [naam advocaat]. d.d. 23 april 2010 gestuurde opdrachtbevestiging, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of […]

Lees verder

Toewijzen handelsrente beide partijen handelende in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het door partijen getekende Intakeformulier/opdrachtbevestiging Bedrijven d.d. 24 februari 2010 waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door […]

Lees verder

Algemene voorwaarden niet ter hand gesteld en tussentijds tariefwijziging.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage 1. De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie). Aldus is voldaan […]

Lees verder

Vernietigbaarheid algemene voorwaarden.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage 1. De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie). Aldus is voldaan […]

Lees verder