niet-ontvankelijkverklaring

Klaagster heeft geen toestemming van de mentor van haar moeder om een klacht in te dienen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster wil een klacht indienen over het gedrag van de zorgaanbieder tegen haar moeder, de cliënte. De commissie oordeelt dat de klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat de cliënte een mentor toegewezen had gekregen. Deze mentor zou degene moeten zijn die de klacht indient of toestemming moeten geven […]

Lees verder

Klachten over zorgverlening tegen de zorgaanbieder worden niet opnieuw behandeld

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klaagster is de cliënte (haar tante) niet goed verzorgd en hebben er meerdere mishandelingen en calamiteiten plaats gevonden tussen 2013 en 2021. Daarnaast zouden er, na het overlijden van de cliënte, eigendommen zijn verdwenen. De klaagster eist schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder veroorzaakt de klaagster veel overlast ten opzichte […]

Lees verder

Cliënt heeft geen redelijk belang bij uitspraak na eerdere beoordeling door klachtencommissie en Tuchtcollege

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is wegens een zeldzame aandoening voor behandeling doorverwezen naar het ziekenhuis. De cliënt verwijt het ziekenhuis dat aan hem geen topreferente zorg is verleend. Er werd verteld dat er een multidisciplinaire behandeling kon worden ingezet. Een multidisciplinair team heeft de cliënt niet gevonden. De cliënt heeft een klacht […]

Lees verder

Persoonlijke omstandigheden vormen geen uitzondering op 12-maanden termijn bij indienen klacht

Waar gaat de uitspraak over Twee ouders klagen over een verstoorde relatie met de zorgaanbieder. Dit raakte ook de kwaliteit van zorg van de kinderen. De klachten zijn volgens de klagers niet goed afgehandeld. Zij eisen een schadevergoeding. De zorgaanbieder wijst erop dat de klacht niet-ontvankelijk is, omdat de klacht te laat is ingediend. De […]

Lees verder

Klaagster niet-ontvankelijk in klacht, omdat zij geen nabestaande of vertegenwoordiger van cliënt is

Waar gaat de uitspraak over De klaagster was een vriendin/eerste contactpersoon van de inmiddels overleden cliënt. Zij heeft een klacht over de zorgaanbieder bij de commissie ingediend. De cliënt heeft in een woonzorgcentrum van de zorgaanbieder gewoond. Volgens de klaagster is het doel van de klacht de zorg binnen de instelling van de zorgaanbieder te […]

Lees verder
1 3 4 5 6 7 9