2014

Bij telefonische verkoop zijn onvoldoende NAW gegevens consument geverifieerd. Niet ontvangen van informatie van ondernemer, komt voor rekening van ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2013 voor de levering van gas en elektriciteit. De consument heeft de klacht op 8 november 2013 aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De wisseling van leverancier is niet goed gegaan. Daardoor heeft de […]

Lees verder

De advocaat had moeten adviseren een draagkrachtberekening uit te voeren ter vaststelling van wat de cliënt kon/zou moeten betalen en op basis daarvan over het indienen van een zelfstandig verzoek.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat aan de cliënt in een alimentatiekwestie. De cliënt heeft een bedrag van € 1.968,– onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. […]

Lees verder

Houten vloer trekt hol in de winter en staat bol in de zomer, als gevolg van ventilatiegedrag en applicatie van de vloer. Ondernemer niet aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 oktober 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van eiken witten vloerdelen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.495,43. De levering vond plaats op of omstreeks 1 december 2011. De consument heeft […]

Lees verder

Advocaat had de cliënt niet de mogelijk voor aanvraag toevoeging moeten geven, nu duidelijk was dat deze zou worden afgewezen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de totstandkoming van de opdrachtovereenkomst, de hoogte van de declaratie en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding. De cliënt heeft een bedrag ter grootte van € 467,08 niet aan het kantoor voldaan en dit bedrag over-eenkomstig het Reglement van de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënt […]

Lees verder

Communicatie en informatieverstrekking van advocaat schiet tekort.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de totstandkoming en/of de uitvoering van de door de cliënt aan de advocaat verstrekte opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat, de hoogte van de declaraties, onbetaalde declaraties en een schadeclaim. De cliënt heeft een bedrag van € 2.922,39 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de […]

Lees verder

Ondernemer mag aansluitbijdrage in rekening brengen naast wettelijk maximumtarieven voor warmte. Warmtewet. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten die vanaf 1 januari 2014 voor stadsverwarming zijn berekend. De consument heeft op 9 februari 2014 de klacht bij de ondernemer aangekaart. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer berekent voor stadsverwarming de wettelijke maximumtarieven voor vastrecht, […]

Lees verder

De commissie oordeelt dat uit de brief van de Minister van 7 juli 2014 blijkt dat deleverancier van warmte voor de warmte-afleverset een vergoeding in rekening mag brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer vanaf 1 januari 2014 in rekening gebrachte kosten van de zogenaamde ‘warmte afleverset’.   De consument heeft op 4 februari 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Voor de stadsverwarming […]

Lees verder

Een pantalon mag na een dergelijk kort gebruik niet de geconstateerde gebreken vertonen. Schadevergoeding is hier op zijn plaats.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 februari 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het op maat maken en leveren van een trouwkostuum met accessoires tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.079,80 totaal. De levering vond plaats […]

Lees verder

Elektrische fiets maakt vieze vetten spetters op kleding en fiets

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 november 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een elektrische [naam merk/model] fiets. De overeenkomst  is uitgevoerd op 21 september 2013. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Overmatige opwarming appartement is gebrek. Redelijkerwijs niet mogelijk om temperatuur te brengen/houden op een naar alg. maatstaven als aanvaardbaar te achten temperatuur.

Standpunt consument Voor het standpunt van de consument verwijzen de arbiters naar de overgelegde stukken, in het bijzonder het intakeformulier ontvangen op 9 december 2013. Kort samengevat komen de klachten van de consument op het volgende neer. 1. Constant, ook ’s-nachts heeft het appartement een te hoge binnentemperatuur. Dit speelt al vanaf het begin van bewoning. […]

Lees verder