2022

Consument heeft niet bewezen dat klacht bij ondernemer kenbaar is gemaakt

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer beroept zich op niet-ontvankelijkheid van de consument in zijn klacht, aangezien de consument neit kan bewijzen dat hij de klacht eerst schriftelijk kenbaar is gemaakt. De commissie onderschrijft dit. De consument is niet-ontvankelijk. De uitspraak Onderwerp van het geschil De vraag of per 1 april 2022 een overeenkomst […]

Lees verder

Ondernemer gaat saldering per jaar toepassen

Waar gaat de klacht over? De consument klaagt over wijze van saldering. De ondernemer saldeert per kwartaal of maand in plaats van de jaar. De ondernemer erkent dat hij had moeten salderen op jaarbasis. Nu de ondernemer bevestigt inmiddels op jaarbasis te salderen, wordt de vordering in zoverre toegewezen. De klacht is gegrond. De uitspraak […]

Lees verder

Commissie acht zich niet bevoegd om te beslissen over een verzekeringsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit door de consument gesloten E-Bike verzekering voor de fiets van diens echtgenote. Deze overeenkomst is ten tijde van de aanschaf van die e-bike tot stand gekomen door tussenkomst van de ondernemer, die daarbij optrad als  verzekeringsagent/assurantietussenpersoon. De commissie is […]

Lees verder

Salderen op jaarbasis

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft in februari 2022 negen zonnepanelen aangeschaft. De consument klaagt over het wijzigen van de terugleververgoeding met 50% en de wijze van salderen. De consument is uitgegaan van salderen op jaarbasis. De ondernemer beroept zich op de tussen partijen gesloten overeenkomst. De commissie oordeelt dat de terugleververgoeding mocht […]

Lees verder

Commissie acht zich niet bevoegd om te beslissen over een verzekeringsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit door de consument gesloten E-Bike verzekering voor de fiets van diens echtgenote. Deze overeenkomst is ten tijde van de aanschaf van die e-bike tot stand gekomen door tussenkomst van de ondernemer, die daarbij optrad als  verzekeringsagent/assurantietussenpersoon. De commissie is […]

Lees verder

Vanwege beperkte begeleide omgangsregeling tussen de consument en haar zoon niet de bedoeling dat zij zoon bij ondernemer benadert. Consument dient gehoor te geven aan beslissing rechtbank.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een aantal klachten ingediend over de dienstverlening door de ondernemer. Kort gezegd gaan de klachten over een convenant van de ondernemer, de communicatie met de aangestelde gezinsvoogd en de houding van ondernemer naar consument toe. Omdat de zoon van de consument door de rechtbank onder toezicht is […]

Lees verder

Ondernemer medeverantwoordelijk voor formulering gastouder  overdrachtsformulier en niet juist omgaan met contractsopzegging consument

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de gastouder en het gastouderbureau wel professioneel zijn omgegaan met het de opzegging van het contract door de consument. Het door de gastouder ingevulde overdrachtsformulier vermeldt niet alleen objectieve omstandigheden en observaties over de zoon van consument, maar ook een weinig objectief […]

Lees verder

Ondernemer kon opvangrelatie niet meer scheiden van burenconflict met consumenten. Kans reëel dat onveilige situatie voor zoon consumenten ontstaat door onprofessionele benadering door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? De consumenten hebben het contract met de ondernemer ontbonden omdat zij het niet langer veilig achtten dat de zoon naar de opvang zou gaan. Er is sprake van een geëscaleerd burenconflict tussen ondernemer en consumenten in verband met de verbouwing van de woning van consumenten. Met betrekking tot de opvang […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zich uitgeput om goede zorg te verlenen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte verbleef van 22 oktober 2021 tot 5 januari 2022 op een woonlocatie van zorgaanbieder. Zorgaanbieder heeft vragen van cliënte niet beantwoord over incontinentie, urineweginfectie, dokter, medicijnen en communicatie, eten/drinken en de klachtenfunctionaris. Zorgaanbieder stelt dat deze zaak zowel door betrokken locatie, de klachtenfunctionaris en externe klachtencommissie alles in werking […]

Lees verder
1 4 5 6 7 8 79