Kosten

Geen kosten voor rechtsbijstand en incasso

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de bemiddeling bij de verkoop van het vaartuig van de consument. De bemiddelingsovereenkomst is gesloten op 6 mei 2010.   De consument heeft een bedrag van € 2.320,50 onbetaald gelaten en bij de commissie in depot gestort.   Klager heeft de klacht op 21 november 2010 voor een eerste maal schriftelijk […]

Lees verder

Incassokosten niet voor rekening consument

Beoordeling van het geschil Aan de deskundige heeft de commissie gevraagd zijn rapportage wat te preciseren wat de deskundige heeft gedaan zodat nu een einduitspraak kan worden gegeven.   De consument heeft op 16 maart een reactie gegeven op het tussen advies. De commissie heeft daar nog aandacht aan besteed door te bepalen dat de incassokosten […]

Lees verder

Werk in regie uitgevoerd; de in rekening gebrachte vergoeding is niet redelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in of omstreeks augustus 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden en levering van de daartoe benodigde materialen tegen de daarvoor bij de consument in rekening gebrachte prijs van € 652,80. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden […]

Lees verder

Vaste aanneemsom; factuur redelijk: minderwerk

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit op of omstreeks 5 maart 2007 en 13 mei 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.508,09 (plaatsen twee dakramen en een schuifwand) en € 1.056,74 (het plaatsen van […]

Lees verder

Werk voortijdig gestaakt; voorbereidingsuren(deels) terecht in rekening gebracht

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks 27 oktober 2007 mondeling tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden met bijlevering van materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 18.000,23. De overeenkomst is eind oktober 2007 en in de eerste twee weken […]

Lees verder

Haastklus; het gefactureerde is niet onredelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks medio november 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden (het brandvertragend maken van de gasleiding en afvoerpijp in de woonkamer van de consument), tegen een door de ondernemer in rekening gebracht bedrag van € 1.521,21. De oplevering […]

Lees verder

Geen toekenning c.q. geen grond voor toekenning gemaakte kosten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 april 2010 tussen partijen totstandgekomen koopovereenkomst op afstand. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een camping tafel en stoelen van het merk [merknaam] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 142,70. De levering vond deels plaats op 6 mei 2010.   […]

Lees verder

Op basis van overeenkomst mag consument ervan uitgaan dat intrekkingskosten inclusief BTW is. Consument heeft geen opdracht gegeven voor de advertentiekosten.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Aan de ondernemer is op 31 januari 2009 opdracht verstrekt tot dienstverlening bij de verkoop van de woning van consument. Omdat de consument niet tevreden was over de wijze van dienstverlening is de opdracht ingetrokken op 15 februari 2010.   Naar aanleiding daarvan is […]

Lees verder

Wel advertentiekosten verschuldigd maar geen intrekkingskosten nu de overeenkomst daarin niet voorziet.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer in opdracht van de consument geleverde diensten in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning en de in rekening gebracht intrekkingskosten.   Door de consument is een bedrag van € 1.655,29 in depot gestort bij de commissie. […]

Lees verder

Forfaitaire vergoeding is consument niet verschuldigd: het niet willen verlagen van de vraagprijs betekent niet dat de opdracht is ingetrokken.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening in het kader van de bemiddelingsovereenkomst tussen partijen. De consument wenst voortzetting of beëindiging zonder kosten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In eerste instantie heeft de ondernemer zich aan het lijntje laten […]

Lees verder