Kosten

Onduidelijk waarom aan cliënt meer kosten in rekening worden gebracht dan vermeld op prijslijst op website van de notaris. Bij gebrek aan onderbouwing is het meerdere niet verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van het transport bij de koop van een appartement.   Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. De cliënt heeft twee klachten aan de commissie voorgelegd. […]

Lees verder

Opvoeren van notariële kosten bij transport woning zonder dat de cliënt van kosten vooraf op de hoogte is gesteld. Notaris mag die kosten in rekening brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het opvoeren van notariële kosten bij het transport van de woning van de cliënt zonder dat de cliënt van deze kosten vooraf door de notaris op de hoogte is gesteld. Ondanks het feit dat de cliënt aan de notaris heeft meegedeeld niet akkoord te gaan met deze kosten […]

Lees verder

Niet onredelijk dat notaris aan de cliënt een spoedopslag in rekening brengt. Client voert onvoldoende bewijs aan dat makelaar tijdig heeft gereageerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie van de notaris bij de aankoop van een woning en de kwaliteit van de dienstverlening.   Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. […]

Lees verder

Onder werkzaamheden dient tevens te worden begrepen alle handelingen waartoe de notaris uit hoofde van zijn ambt wettelijk is gehouden, zoals het informeren van mede-erfgenamen. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie. De cliënte heeft een bedrag van € 2.450,25 niet aan de notaris voldaan. In overeenstemming met het reglement van de commissie is dit bedrag in depot gestort. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde […]

Lees verder

Vervangend vervoer tijdens garantieperiode in principe gratis.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 30 november 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, merk Alfa Romeo, type 156 SW 2.0 JTS TI, d.e.t. januari 2004, kilometerstand 44.153, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs […]

Lees verder

Stallingskosten alleen in rekening te brengen na duidelijke kennisgeving dat auto gereed staat.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een in maart 2000 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen reparatiewerkzaamheden. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats in of omstreeks maart 2000.   De consument heeft op 24 oktober 2000 de klacht voorgelegd aan […]

Lees verder

Consument eist vooraf: alleen repareren indien onder garantie. Ondernemer berekent onderzoekkosten om oorzaak klacht te achterhalen. Kosten voor rekening ondernemer.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit door de ondernemer in mei/juni 2006 uitgevoerde werkzaamheden aan de auto van de consument, een Ford Mondeo 1600.   De consument heeft een bedrag van € 134,26 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder