Meer over de commissies

Alle geschillencommissies zijn door de overheid goedgekeurd. Dit betekent dat er een goede transparante procedure is en dat de beslissingen onpartijdig zijn. De geschillencommissies voldoen aan alle nationale en internationale regels.

Totstandkoming geschillencommissies

Voordat er een nieuwe geschillencommissie opgericht wordt, zal in de regel eerst overleg plaatsvinden bij de Sociaal-Economische Raad (SER) over de algemene voorwaarden voor consumenten. In alle gevallen is de Consumentenbond hierbij betrokken. Daarnaast kan ook aan organisaties als  ANWB of Vereniging Eigen Huis om advies gevraagd worden.

Met algemene voorwaarden worden de zogenoemde kleine lettertjes bedoeld, die gelden wanneer u een product of dienst koopt. Als alle partijen het eens zijn, worden dit tweezijdige algemene voorwaarden genoemd. De laatste versie van de tweezijdige voorwaarden vindt u op de website van SER.

 

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

U heeft er recht op dat uw klacht door een onafhankelijke en onpartijdige commissie wordt behandeld. De Stichting benoemt alleen voorzitters en commissieleden te benoemen, die beloven geschillen onafhankelijk en onpartijdig te behandelen.

Een commissie die een geschil behandelt, bestaat uit drie leden:

  • Een voorzitter, veelal een (oud)rechter, die door de Stichting is gekozen
  • Een lid voorgedragen door een consumentenorganisatie (bij een geschillencommissie voor consumentenzaken) óf een lid voorgedragen door een ondernemersorganisatie (bij een geschillencommissie voor zakelijke geschillen)
  • Een lid voorgedragen door een brancheorganisatie

Door deze samenstelling weet u zeker dat de beslissing van de commissie onpartijdig is.
De voorzitter en commissieleden mogen geen geschil behandelen wanneer zij hier bij betrokken zijn en dus niet onpartijdig kunnen oordelen, bijvoorbeeld omdat men een van de partijen goed kent.

Wie kan uw geschil behandelen?

In het jaarverslag kunt u zien wie uw geschil kan behandelen. Per commissie kunt u lezen welke voorzitters en commissieleden door de Stichting zijn benoemd bij de betreffende geschillencommissie om geschillen te behandelen.

Twijfel over de onafhankelijkheid of onpartijdigheid

De geschillencommissies vinden onafhankelijkheid en onpartijdigheid heel belangrijk. De Stichting doet er dan ook alles aan u dat te bieden. Toch kan het gebeuren dat u goede redenen heeft te twijfelen aan de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van een voorzitter of commissielid. Is dat het geval? Dan kunt u vragen of deze persoon vervangen wordt. Dit heet ‘wraken’. Lees hier hoe u een commissielid kunt wraken.

 

Terug naar boven